Džihāda jēdziens islāmā ir bijis ļoti pretrunīgs
pēdējo gadu laikā. Ahmadiyya Muslim Jama’at
dibinātājs – Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian,
skaidri norādīja vairāk nekā pirms simts
gadiem, ka saskaņā ar Svētā Korāna un Svētā
pravieša Muhameda mācībām (lai miers un
Allāha svētība pār viņu), spēka pielietošana
ticības jautājumos ir pilnīgi aizliegta. Šajā
brošūrā mēs iepazīstināsim Jūs ar dažiem fragmentiem
no viņa rakstiem.