“Islāma īstā mācība ir – miers un drošība visiem cilvēkiem. Skatoties uz
Korāna un Islāma Pravieša – Svētā Pravieša Muhameda (miers un Allāha
svētība pār viņu) dzīvi un raksturu, kļūst skaidrs, ka agrīnie musulmaņi
nekad neiniciēja karu vai vardarbību. Musulmaņi piedalījās karos tikai
pašaizsardzības nolūkos un viņu vienīgais mērķis bija apstādināt
apspiedējus un pārtraukt viņu nežēlastību, bet nekad, izrādot savu
pārākumu vai veicinot netaisnīgumu. Viņi nekad nav centušies pārņemt
citas zemes vai nācijas, pakļaujot tās sev.”