“Laicīgie cilvēki ir tikai šodien, pašreizējos
laikos, aktualizējuši problēmu, atbalstot
sieviešu tiesības, turpretī Islāms jau 1400
gadus atpakaļ vērsās pret vardarbību un
netaisnību pret sievietēm.’’
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai
Allāhs viņam palīdz) Vācija, 2016. gada 3.
septembrī.