Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociācija, pazīstama kā Ladžna
Ima’illah, ir Ahmadiju Musulmaņu Kopienas palīgorganizācija. Tā
paredz sievietēm tādu struktūru, lai attīstītu un vairotu reliģiskās
un akadēmiskās zināšanas, iegūtu prasmes veselības un fiziskās
sagatavotības jomā, vadītu tirdzniecības un industrijas
darījumus un attīstītu viņu finansiālās prasmes. Ladžna Ima’illah
mērķis (burtiski tulkojot Allāha kalpones) ir sniegt saprašanu
sievietēm par savu svarīgo statusu saskaņā ar islāma macībām
un viņu lielo atbildību reliģijas organizācijā. Tas viņām liek arī
koncentrēties uz saviem pienākumiem pret cilvēci, viņu
ieguldījumu sabiedrībā, kurā viņas dzīvo, un audzināt nākotnes
paaudzes.