• TIC DIEVA VIENOTĪBAI
• MĀCA TEVI KALPOT CILVĒCEI
• NORAIDA VISAS TERORISMA FORMAS
• MĀCA LOJALITĀTEI PRET SAVU VALSTI
• TIC SIEVIEŠU VIENLĪDZĪBAI UN TIESĪBĀM
• NODROŠINA VISIEM VIENLĪDZĪBU UN
TIESĪBAS UZ IZGLĪTĪBU
• PIEŠĶIR RELIĢISKO BRĪVĪBU
• TIC VALSTS UN RELIĢIJAS NODALĪŠANAI
• IR SKAIDRA MUSULMAŅU VALDĪŠANA TĀS
KODOLĀ
• NEPIEMĒRO SODU PAR ATTEIKŠANOS
• NETIC VARDARBĪGAM DŽIHĀDAM