Ahmadija Musulmaņu Kopiena ir Musulmaņi, kas tic Mesijam, Mirzam Gulāmam Ahmadam(miers pār viņu) (1835-1908) no Kadiānas. Mirza Gulāms Ahmads 1889. gadā nodibināja Ahmadija Musulmaņu Kopienu kā atmodas kustību Islāmā, uzsverot tās galvenās mācības par mieru, mīlestību, taisnīgumu un dzīves svētumu. Mūsdienās Ahmadija Musulmaņu Kopiena ir pasaulē lielākā Islāma kopiena ar vienu dievišķi ieceltu līderi, Viņa Svētību, Mirzu Masrūru Ahmadu(lai Allāhs viņa palīgs) (dzimis 1950. g.). Ahmadija Musulmaņu Kopiena aptver vairāk nekā 200 tautas, kopienas biedru skaits pārsniedz desmitiem miljonu.

Mirza Gulāms Ahmads apgalvoja, ka viņš metaforiski ir Jēzus Kristus un Mahdī otrā nākšana, ko pravietis Muhameds(lai pār viņu Allāha miers un svētība) paredzējis. Ahmadija Musulmaņu Kopiena uzskata, ka Dievs sūtījis Mirzu Gulāmu Ahmadu izbeigt reliģiskos karus, nosodīt asinsizliešanu un atjaunot morāli, taisnīgumu un mieru. Viņš reformēja Musulmaņu fanātiskos uzskatus un prakses, enerģiski aizstāvot Islāma patiesās mācības. Viņš atzina arī dižo reliģisko dibinātāju un svēto, tostarp Zaratustras, Ābrama, Mozus, Jēzus, Krišnas, Budas, Konfūcija, Laozi un Guru Nānaka, cildenās mācības, un skaidroja, kā viņu sākotnējās mācības saplūst ar īstu Islāmu.

Ahmadija Musulmaņu Kopiena ir vadošā Islāma organizācija, kas kategoriski noraida terorismu. Pirms vairāk nekā gadsimta Mirza Gulāms Ahmads uzstājīgi paziņoja, ka “džihādam ar zobenu” nav vietas Islāmā. Tā vietā viņš mācīja Musulmaņiem sekot Korāna un Pravieša Muhameda piemēram un aizstāvēt Islāmu ar nevardarbīgu, intelektuālu “džihādu ar spalvu”. Tādējādi Mirza Gulāms Ahmads sarakstīja vairāk nekā 80 grāmatas un desmitiem tūkstošu vēstuļu, sniedza simtiem lekciju un piedalījās vairākās publiskās debatēs. Ahmadiešu Musulmaņu kopiena turpina izmantot izglītību, lai miera ceļā reformētu Musulmaņus un atdzīvinātu islāmu visā pasaulē.

Mirza Gulāms Ahmads atgādināja Musulmaņiem par Dieva solījumu sargāt Islāmu ar kalifāta palīdzību (pravietisma pēctecības garīgā institūcija). Ahmadija Musulmaņu Kopiena uzskata, ka tikai Islāma kalifāts var mierīgi apvienot cilvēci. Pēc Mirzas Gulāma Ahmada nāves sekojuši pieci Kalifi.

Pašreizējais Kalifs, Mirza Masrūrs Ahmads, dzīvo Apvienotajā Karalistē un kalpo par kopienas garīgo un administratīvo galvu. Kalifāta vadībā Ahmadija Musulmaņu Kopiena ir uzbūvējusi vairāk nekā 16 000 mošejas, 600 skolas un 30 slimnīcas. Tā ir tulkojusi Svēto Korānu vairāk nekā 70 valodās. Ahmadija Musulmaņu Kopiena izplata Islāma patiesās miera un tolerances mācības, izmantojot diennakts satelīttelevīzijas kanālu (MTA), internetu (www.alislam.org) un druku (Islam International Publications). Tā atrodas vispasaules katastrofu seku likvidēšanas priekšplānā, caur “Humanity First”, – bezpeļņas labdarības organizāciju.

Ahmadija Musulmaņu Kopiena ir vienīgā Islāma organizācija, kas atbalsta mošeju un valsts atdalīšanu. Neraugoties uz rūgtu, uz ticību balstītu vajāšanu daudzās valstīs, kurās ir Musulmaņu vairākums, Ahmadija Musulmaņu Kopiena turpina aizstāvēt vispārējās cilvēktiesības visām reliģiskajām un citām vajātajām minoritātēm. Tā arī sniedz lielu ieguldījumu sieviešu vienlīdzības, izglītības un tiesību veicināšanas programmās. Tās locekļi ir vieni no likumpaklausīgākajiem, izglītotākajiem un iesaistītākajiem Musulmaņiem pasaulē.