Svētais Pravietis

ALLĀHA VĒSTNESIS UN PRAVIEŠU ZĪMOGS

Svētā Pravieša dzīve, lai miers pār viņu, bija pilna grandioziem panākumiem. Savā augstajā morālē, garīgajā varenībā, augstajā apņēmībā, mācību izcilībā un pilnībā, nevainojamajā piemērā un lūgšanās, īsāk sakot, ikvienā dzīves aspektā, viņš izstaroja tādas spilgtas zīmes, ka pat cilvēks ar zemu intelektu, pieņemot, ka viņā nemīt nepamatots niknums un naids, ir spiests atzīt, ka viņš bija ideāls piemērs dievišķo pazīmju izpausmei un bija ideāls cilvēks.

(Apsolītais Mesija, Al-Hakam, 10. aprīlis, 1902, 5. lpp.)