Viņa Svētība Mirza Masrūrs Ahmads ir Ahmadija Musulmaņu Kopienas piektais kalifs. Viņš tika ievēlēts šajā amatā 2003. gada 22. aprīlī un būs šajā amatā visu mūžu. Viņš kalpo kā internacionālas organizācijas, kuras biedru skaits pārsniedz 10 miljonus un funkcionē vairāk nekā 200 valstīs, galva.

Mirza Masūrs Ahmads Ahmadiju musulmaņu kopienas Kalifa Kalifāt

Miera Iniciatīvas

Viņa Svētība ir pasaulē vadošais musulmanis, kas veicina mieru un starpreliģiozu harmoniju. Caur saviem sprediķiem, lekcijām, grāmatām un personiskām sanāksmēm Viņa Svētība aizstāv Visvarenā Dieva pielūgšanu un kalpošanu cilvēcei. Viņš arī turpina aizstāvēt vispārēju cilvēktiesību izveidi, taisnīgu sabiedrību un valsts un baznīcas atdalīšanu.

Kopš dienas, kad ticis ievēlēts kalifa amatā, Viņa Svētība ir vadījis kampaņu, lai visā pasaulē izplatītu miermīlīgo Islāma vēstījumu, izmantojot dažādas drukas un digitālas formas. Viņa vadībā Ahmadija Musulmaņu Kopienas valstiski atzari ir izveidojuši kampaņas, kas atspoguļo patiesās un miermīlīgās Islāma mācības. Ahmadija Musulmaņi no visas pasaules iesaistās tautas centienos, lai gan Musulmaņiem, gan Ne-Musulmaņiem izplatītu miljoniem ‘Miera’ brošūras, rīkotu starpkonfesiju un miera simpozijas un iepazīstinātu ar Svētā Korāna mācībām, lai parādītu tā patieso un cēlo vēsti. Par šīm kampaņām rakstījuši un stāstījuši vispasaules mediji, šīs kampaņas demonstrē to, ka islāms aizstāv mieru, lojalitāti savai valstij un kalpošanu cilvēcei.

2004. gadā Viņa Svētība izveidoja ikgadējo Nacionālo Miera Simpoziju, kurā cilvēki no visām dzīves jomām sanāk kopā, lai apmainītos idejām par miera un harmonijas veicināšanu. Katru gadu simpozijs piesaista daudzus ministrus, parlamentāriešus, politiķus, reliģiskos līderus un citus izcilus cilvēkus. 2009. gadā Viņa Svētība arī izveidoja ikgadējo “Ahmadija Musulmaņu Prēmiju par miera veicināšanu”; starptautisku miera apbalvojumu personām vai organizācijām, kas gan ar vārdiem, gan ar darbiem apliecina spēcīgu apņemšanos miera un humānisma veicināšanai.

2004. gadā gan ASV Kongress, gan Eiropas Parlaments guva tiešu labumu no Viņa Svētības vēstījuma par mieru, taisnīgumu un vienotību.

2004. gada 27. jūnijā Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads tika sveikts Kapitolija kalnā, Vašingtonā D.C., kur viņš sniedza runu “Ceļš uz mieru – taisnīgas attiecības starp nācijām” auditorijai, kurā bija vairāk nekā 30 ASV kongresa locekļi. Saistībā ar šo vēsturisko notikumu, par godu Viņa Svētības apciemojumam, Pārstāvju palāta nonāca pie divpartiju (partiju apvienošanas) atrisinājuma.

2004. gada 4. decembrī Viņa Svētība Eiropas Parlamentā Briselē sniedza vēsturisku runu auditorijai, kurā bija vairāk, nekā 350 cilvēki, kas pārstāvēja 30 valstis, tostarp Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs. Savā trīsdesmit piecas minūtes ilgajā runā Viņa Svētība aicināja Eiropas Savienībai saglabāt vienotību, kā arī aicināja uz vienlīdzību un taisnīgumu starptautiskās attiecībās.

2004. gada 11. februārī Viņa Svētība sniedza runu “Pasaules reliģiju konferencē”, kas notika Gildholā, Londonā. Viņa uzrunas laikā Viņa Svētība pastāstīja par islāma apņemšanos veicināt savstarpēju sapratni, iecietību un cieņu, pamatojoties uz Svētā Korāna un Svētā pravieša Muhameda (lai miers pār viņu) dzīves mācībām.

Sabiedriskie pakalpojumi

Viņa Svētība ir ceļojis pa visu pasauli, lai veicinātu un atvieglotu kalpošanu cilvēcei. Viņš regulāri tiekas ar prezidentiem, premjerministriem, citiem valstu vadītājiem, parlamentāriešiem un valsts vēstniekiem.

Viņa Svētība ir īpaši ieinteresēts mazināt attīstības valstu ciešanas, palīdzot uzlabot to lauksaimniecību un atvieglojot piekļuvi pārtikai, tīram ūdenim un elektrībai. Viņš pārrauga Starptautiskās Ahmadija Arhitektu un Inženieru Asociācijas (IAAAE) darbu – tā ir organizācija, kura specializējas dažādu humanitārās palīdzības un attīstības projektu vadīšanā attālos pasaules reģionos. Šīs organizācijas darbības joma un ekspertīze ir strauji paplašinājusies viņa vadībā. Tāpat Viņa Svētība atbalsta organizācijas “Humanity First” darbu – tā ir starptautiska bezpeļņas labdarības organizācija, kas pēc katastrofām likvidē to sekas un veicina attīstību skartajos reģionos; Viņa Svētība atbalsta arī līdzīgu organizāciju darbu.

Viņa Svētības vadībā Ahmadija Musulmaņu Kopiena ir izveidojusi vairākas skolas un slimnīcas attālos pasaules reģionos, kurās nodrošināts augsta līmeņa aprīkojums. Un, izmantojot dažādus Ahmadija Musulmaņu Kopienas plānus, Viņa Svētība ir finansējusi vairāku trūcīgu studentu no visas pasaules izglītošanu, neatkarīgi no viņu reliģiskās izcelsmes.

Komunikācija ar Ahmadi Musulmaņiem

Viņa Svētība katru dienu saņem tūkstošiem vēstuļu no Ahmadi musulmaņiem no visas pasaules, kuri lūdz viņa norādes un aizlūgšanu. Katru dienu Viņa Svētība ne tikai atbild uz visām šīm vēstulēm, bet arī satiekas ar atsevišķiem kopienas locekļiem.

Katru nedēļu Viņa Svētība sniedz Piektdienas sprediķi, kurā viņš uzrunā visus Ahmadija Musulmaņu Kopienas locekļus visā pasaulē. Sprediķis tiek pārraidīts tiešraidē programmā “MTA International” – Ahmadija Musulmaņu satelīttelevīzijas stacijā, kas izveidota 1994. gadā un ir tulkota dažādās valodās. “MTA International” tiek straumēta arī tiešraidē mta.tv un YouTube (mtaOnline1). Piektdienas sprediķis ir pieejams vairāk nekā 18 valodās “Video pēc pieprasījuma” formātā. Viņa Svētība izmanto savus sprediķus, lai apspriestos ar Ahmadi Musulmaņiem par dažādiem svarīgiem jautājumiem.

Reakcija uz vajāšanu

Pēc Viņa ievēlēšanas amatā 2003. gadā, Viņa Svētība devās piespiedu izsūtījumā no Pakistānas – viņa dzimtās valsts. Pakistānas konstitūcija un kriminālkodekss aizliedz Ahmadija Musulmaņu Kopienas locekļiem praktizēt vai asociēt sevi ar Islāmu vai pat atzīt sevi par Musulmaņiem. Šo represīvo likumu pārkāpšana rezultējas ar naudas sodiem, ieslodzījumu un pat nāvessodu. Līdz ar to likumdošana liedz Viņa Svētībai pildīt Kopienas vadītāja pienākumus, un, attiecīgi, viņš nespēj atgriezties Pakistānā.

Par spīti nepārtrauktajai sektantu vajāšanai, ar ko Ahmadija Musulmaņi saskaras dažādās valstīs, kurās valdošā reliģija ir Islāms, Viņa Svētība nepārprotami un skaidri aizliedz jebkādu vardarbību. 2010. gada 28. maijā anti-Ahmadiju teroristi uzbruka divām mošejām, kas pieder Ahmadija Musulmaņu Kopienai Lahorā, Pakistānā. 86 Ahmadi Musulmaņi tika spīdzināti Piektdienas lūgšanu laikā, bet vēl vairāk tika ievainoti. Par spīti šim barbariskajam, tīšajam noziegumam pret cilvēci, Viņa Svētība deva rīkojumu Ahmadi Musulmaņiem visā pasaulē reaģēt uz šo tikai ar lūgšanām un pilnībā mierīgiem līdzekļiem.

Personīgā biogrāfija

Viņa Svētība ir dzimis 1950. gada 15. septembrī Rabvā, Pakistānā nelaiķim Mirza Mansūram Ahmadam un nelaiķei Nasirai Begamai Ahmadai. Pēc maģistra grāda lauksaimniecības ekonomikā Faisālābādas Lauksaimniecības universitātē, Pakistānā 1977. gadā iegūšanas, Viņa Svētība oficiāli novēlēja savu dzīvi kalpošanai Islāmam.

No 1977. līdz 1985. gadam Viņa Svētība kalpoja Ganā, iesaistījās sociālās, izglītības un lauksaimniecības attīstības projektos. Ir atzīts, ka Viņa Svētība bijis pirmais, kas veiksmīgi izaudzējis kviešus uz Ganas zemes pirmo reizi šīs nācijas vēsturē. Viņa Svētība atgriezās Pakistānā 1985. gadā un nākamo 18 gadu laikā strādāja dažādos augstākajos administratīvajos kopienas amatos, tostarp kā Ahmadija Musulmaņu Kopienas izpilddirektors Pakistānā no 1997. gada līdz viņa ievēlēšanai kalifa amatā.

Viņa Svētība dzīvo Londonā, Apvienotajā Karalistē, kopā ar sievu Amtulu Sabūhu Ahmadu. Viņam ir divi bērni un pieci mazbērni.

Viņa vaļasprieki ir dārzkopība, lasīšana, fotografēšana un staigāšana.