Islāms

 

Islāma vissvētākā vieta Kaaba

Islāma vissvētākā vieta ir Kaaba, kas atrodas Mekā.

Islāms, nosaukums, kādu šai reliģijai devis Allāhs (Korāns 5:4), ir arābu vārds, kas burtiski nozīmē paklausību un mieru. Vārds ISLĀMS atvasināts no šī vārda arābu saknes “SALEMA”: miers, šķīstība, padevība un paklausība. Tātad “Islāms” ir ceļš tiem, kuri ir paklausīgi Allāham un kuri dibina mieru ar Viņu un Viņa būtnēm. Tā sekotājus sauc par Musulmaņiem.

Islāms nav jauna reliģija. Būtībā tā ir tā pati vēsts un tās pašas norādes, kuras Allāhs atklāja visiem praviešiem pirms Pravieša Muhameda, lai miers pār viņu. Allāhs saka Korānā:

“Sakiet: mēs ticam Dievam un tam, kas mums lejupsūtīts, un kas lejupsūtīts Abraāmam, un Ismaēlam, un Īzakam, un Jēkabam un viņa ciltīm, un kas dots Mozum un Jēzum, un ko Kungs devis praviešiem – mēs nešķiram tos, un Viņam mēs pakļāvīgi!” (Korāns 3-85)

Seši galvenie Islāma ticības raksti

Pieci Islāma pīlāri (Islāmticības deklarācija)

Lai iekļūtu Islāma lokā, t.i., lai kļūtu par musulmani, ir jāzina, jātic, pilnībā un patiesi jāpieņem pieci pamatprincipi (pīlāri), uz kuriem balstās Islāms: Ibn Umārs stāstījis, ka Allāha Vēstnesis – Pravietis Muhameds (miers pār viņu) teicis: Islāma pamatā ir sekojoši pieci pīlāri (principi).

  1. Liecināt, ka Allāhs ir vienīgais Dievs un ka Muhameds ir Allāha Vēstnesis (šahāda)
  2. Ievērot lūgšanas (salāhs)
  3. Maksāt Zakāta nodevas (zakā)
  4. Gavēt Ramadāna laikā (saums)
  5. Doties svētceļojumā uz Allāha mītni – Kābu (hādžs)