• Sura Al-Nūr
 • Sura Al-Hašr
 • Sura Al-Ahzāb 41
 • Svētais Korāns
 • Islāms un EiropaVai civilizāciju sadursme?
 • Dievs
 • Sura Al-Hašr
 • Svetais Korāns
 • Al-Ahzāb 41
 • Apsolitais Mesija

ISLĀMS

Islāms, nosaukums, kādu šai reliģijai devis Allāhs (Korāns 5:4), ir arābu vārds, kas burtiski nozīmē paklausību un mieru. Vārds ISLĀMS atvasināts no šī vārda arābu saknes “SALEMA”: miers, šķīstība, padevība un paklausība. Tātad “Islāms” ir ceļš tiem, kuri ir paklausīgi Allāham un kuri dibina mieru ar Viņu un Viņa būtnēm. Tā sekotājus sauc par Musulmaņiem. Lasīt vairāk…

Al-Masjid al-Nabvi ‹Pravieša Mošeja› atrodas Madinas pilsētā. Tur arī ir Svētā Pravieša pēdējā atpūtas vieta (lai Viņam miers un Allāha svētība). Mošeja tiek uzskatīta par otro svētāko islāma svētvietu, ka arī ir viena no lielākajām mošejām pasaulē.

APSOLĪTAIS MESIJA

Islāmā Ahmadija kustību 1889. gadā ir dibinājis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad no Kadiānas. Svētais pravietis Muhameds (lai miers un Allah svētība ir uz Viņu) pravietoja, ka pēdējās dienās, kad musulmaņu morāle un garīgie uzskati būs izzuduši, parādīsies Mesija un Mahdi, kas atdzīvinās Islāmu. Viņš parādīs Islāmu tā sākotnējā tīrībā un skaistumā un panāks Islāma pārākumu pār visām citām ticībām. Hazrats Mirza Ghulam Ahmad no Kadiānas apgalvoja, ka viņš ir Mesija un Mahdi, kā to bija pravietojis Svētais pravietis Muhameds (lai miers un Allah svētība ir uz Viņu). Lasīt vairāk…

LITERATŪRA

 • Muhameds - Sieviešu Atbrīvotājs (lai viņam miers un Allāha svētība)
 • Cover page (Ten proofs for the existence of God)
 • Reliģijas atdzīvināšana - titullapa
 • DAŽAS ISLĀMAM RAKSTURĪGAS IEZĪMES - titullapa