Islāma Kalifs

Vārds Kalifāts nozīmē pēctecību, un Kalifs ir Allāha Pravieša pēctecis, kura mērķis ir paveikt reformas un morālās apmācības uzdevumus, kurus iesācis Pravietis. Allāha Pravieša sekotāju kopiena turpina veicināt ticību un praktizējas ar Kalifāta institūcijas svētību tik ilgi, cik Allāhs vēlas. Allāhs saka Svētajā Korānā:

Allāhs bija apsolījis tiem, kas tic un dara labus darbus, ka Viņš noteikti padarīs viņus par Viņa pēctečiem zemes virsū, tāpat, kā par pēctečiem padarīja tos, kas bija pirms viņiem; un ka Viņš noteikti nodibinās viņiem viņu reliģiju, kuru viņš viņiem ir izvēlējies; un ka Viņš noteikti dos viņiem pretī drošību un mieru, lai viņiem nebūtu baiļu: viņi Mani pielūgs, un viņi neko nesaistīs ar Mani. Tas, kas pēc tā būs nepateicīgs, tas būs dumpinieks.” (“Gaismas” sūra, 56. vārsma).

Hazrats Mirza Baširs Ahmads (ra) raksta:

Dievs Visvarenais dara visu, izmantojot gudrību un tālredzību, un aiz tā vienmēr slēpjas labs iemesls un loģika. Saskaņā ar dabas likumiem, katra cilvēka dzīves ilgums ir ierobežots, bet sabiedrības reformācijas un trenēšanas uzdevums prasa daudz ilgāku laiku. Tādējādi Allāhs izveidoja Kalifāta sistēmu pēc pravietības sistēmas. Kalifs turpina pildīt Pravieša uzdevumus. Pravieša iesēto sēklu Kalifs aizsargā un kopj, līdz tā kļūst par spēcīgu un izturīgu koku. Tas pierāda, ka patiesībā Kalifāts ir pravietības sistēmas atzars, tāpēc Svētais Pravietis saka, ka pēc katra Pravieša ir izveidota Kalifāta sistēma. (teksts ņemts no Welcome to Ahmadiyyat).

Tieši tāpat kā Allāhs ieceļ Pravieti, Viņš ir arī tas , kurš ieceļ Kalifu. Viņš izvēlas personu, kurai ir vislielākās tiesības kļūt par Kalifu, un ar Kalifa izraudzīšanās procesa palīdzību vada dievbijīgo ticīgo grupu, lai parādītu Viņa gribu. Tādējādi var šķist, ka Kalifu izvēlas dievbijīgu cilvēku grupa, bet patiesībā tieši Allāha Griba ir tas, kas palīdz viņiem izvēlēties Kalifu. Kad Kalifs ir izraudzīts, viņš visu atlikušo mūžu paliek Kalifa amatā kā dzīvs liecinieks Dievišķā Gribai.

Kalifāts nostiprina Allāha autoritāti zemes virsū, un Kalifs cenšas saglabāt šo autoritāti sekotāju sabiedrībā. Ticīgajiem Kalifāts ir Allāha Vienotības iemiesojums, jo viņi atzīst dievišķu autoritāti ar Kalifa starpniecību. Ticīgie bauda Kalifāta svētību, stingri turoties pie savas ticības un reliģiskās prakses, atrodas viņa pakļautībā.