Par atteikšanos no reliģijas islāmā soda nav. Tieši otrādi – Svētajā Korānā uzsvērts, ka ticības jautājumos svarīga ir laipnība un tolerance; lielisks piemērs redzams šajā Korāna pantā:

Reliģijai nevajadzētu būt piespiedu kārtas. (2. nod.: V.257)

Islāms uzsver reliģijas brīvību, piemēram, Svētā Korāna 109. nodaļā teikts, ka

Jums jūsu reliģijas un man – manas.

Turklāt nekur nav minēts neviens sods par atteikšanos no Svētā pravieša dzīves pieņemšanas.

Svētajā Korānā skaidri teikts, ka par tiem, kuri pamet islāma ticību, galu galā atbildēs tikai Pats Dievs:

Tiem, kas tic, tad pārstāj ticēt, tad atkal tic, tad atkal pārstāj un kļūst pārliecināti savā neticībā, Allāhs nekad nepiedos un nesniegs viņiem Dievišķos padomus. (4. nod.: V.138

Nekur nav pieminēts nekāds sods, kas jācieš šajā dzīvē, jo reliģija ir ļoti personiska lieta starp cilvēku un Dievu. Tāpēc cilvēkiem ļauts brīvi ticēt jebkurai reliģijai un mainīt savus uzskatus, neizjūtot sodu no cilvēku puses. Tomēr viņiem būs jāatbild par saviem uzskatiem Dieva priekšā.