Allāhs

Allāhs ir Dieva Visvarenā vārds arābu valodā. Allāhs ir Dieva personvārds. Vārds Allāhs nekad netiek lietots attiecībā uz citām būtnēm vai lietām. Citās valodās meklējamie Dieva vārdi ir apzīmējoši vai aprakstoši, un tie bieži tiek lietoti daudzskaitlī, bet vārds Allāhs daudzskaitlī nekad netiek lietots. Tas tāpēc, ka islāms aizstāv ticību absolūtajai Dieva vienotībai. Tamdēļ, ka latviešu valodā trūkst līdzvērtīga vārda, visos tulkojumos saglabāts oriģinālais vārds Allāhs. Allāhu parasti atpazīst caur viņa īpašībām, un pastāv vairāk nekā 99 šādas īpašības, kas minētas Svētajā Korānā – musulmaņu grāmatā. Piemēram, Allāhs ir Visžēlīgākais, Vislaipnākais, Visu pasauļu valdnieks, Pastardienas vadītājs, Sniedzējs un Uzturētājs. Šīs īpašības musulmaņi piemin savās lūgšanās, un ikviens no viņiem ir mudināts dzīves ceļojumā pārņemt Allāha īpašības.