Title: Apsolītais Mesija (miers viņam) - ŠĪS ĒRAS ATVEIDOTĀJS

Number of pages: 6

Published: 2021

Language: Latvian

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

Kāpēc pasaulē ir vajadzīgs Reformētājs?

Visā vēsturē Allāhs (arābs Vienam Dievam) ir virzījis cilvēci cauri Viņa praviešiem. Daži pravieši atveda jaunus atklātus likumus un mācības, kamēr citi pravieši bija tie, kas sekoja un atdzīvināja agrākās mācības, likvidējot pārpratumus un kļūdas, kas bija radušās laika gaitā.

Islāms uzskata, ka tā ir pēdējā un pilnīgākā reliģija cilvēcei, un Svētais Korāns ir pēdējais dievišķais skripts. Tomēr tas nenozīmē, ka arī cilvēce būtu sasniegusi pilnības stadiju, pēc kuras nebūtu vajadzīgi nekādi reformatori.

Tāpat kā citu reliģiju sekotāji, arī islāma sekotāji atkāpās no dievišķā vēstījuma. Tāpēc bija tikai loģiski, ka Allāham būtu jāsūta pravietis arī šajā vecumā, lai virzītu
cilvēci atpakaļ pie patiesām islāma mācībām.

Atjaunojot islāma mācības, nevis pievienojot tām, pravietis būtu pakļauts Pravietim Muhamedam (lai nāk Allāha miers un svētība), islāma pravietim.