Title: Dažas Islāmam raksturīgas iezīmes

Number of pages: 56

Author: Hazrat Mirza Tahirs Ahmads

Published: 2021

Language: Latvian

ISBN: 978-1-84880-736-5

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

PRIEKŠVĀRDS ŠIM IZDEVUMAM

“Dažas Islāmam raksturīgas iezīmes” bija lekcija, ko sniedza Hazrat Mirza Tahirs Ahmadsrh, Halifatul Masih IV, svētīgā atmiņā turēts, Kanberas Universitātē, Austrālijā. To pirmoreiz izdeva Apvienotajā Karalistē 1985. un tad 1987.,1989.,1992. un 1995., respektīvi vēl četri tās izdevumi tika publicēti Apvienotajā Karalistē. Tagad tā tiek izdota atkal.

Runātājs bāzē savu lekciju uz tēzi, ka Islāma raksturīgākā iezīme ir divejāda: pirmkārt, tā ir vienīgā reliģija, kas sevi apgalvo par, un ir, galīgā, universālā un mūžīgā reliģija visiem laikmetiem un visiem cilvēkiem, otrkārt, tā ir vienīgā reliģija, kas atpazīst un apliecina citu reliģiju patiesību un apgalvo, ka patiesība nav viena vienīga Islāma monopols – kamēr visas citas reliģijas apgalvo, ka tikai tām piemīt Dievišķā patiesība. Tad Hazrat Mirza Tahirs Ahmadsrh novērtējami ilgi atbild uz jautājumu par visu reliģiju izcelsmi no Dieva un to, kamdēļ pastāv jebkādas atšķirības reliģijās. Vēl jo vairāk, viņš argumentē, ka Islāmiskās mācības ir ne tikai universālas un mūžīgas, bet arīdzan pabeigtas, saprotamas un perfektas, un, ka Svētais Korāns ir galīgais un neapstrīdamais Dieva vārds, brīvs no jebkādas cilvēku interpolācijas; un, ka Islāma pravietis, Svētais Pravietis Muhammedssa ir Praviešu Zīmols un labākais no tiem un perfektais cilvēces ekselences modelis.

Savas lekcijas vidus daļā viņš apspriež septiņpadsmit Islāma īpašības, kas to atšķir no citām reliģijām un ideoloģijām, iekļaujot Islāmisko taisnības konceptu un Islāmiskās mācības, kas attiecas uz valdības veidolu un funkciju.

Beigās runātājs iepazīstina Ahmadiju Džamāta Dibinātāju un Džamātu kā tādu savai auditorijai, noslēdzot savu lekciju ar gabaliem no Apsolītās Mesijasas rakstiem.

Mirza Anas Ahmads M.A. M. Litt. (oxon)
Wakīlul Išā’at
Rabwah
May 31, 2006