Title: Džihāds - Patiesā Islāma koncepcija

Number of pages: 6

Published: 2021

Language: Latvian

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

 

Džihāda jēdziens islāmā ir bijis ļoti pretrunīgs pēdējo gadu laikā. Ahmadiyya Muslim Jama’at dibinātājs - Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, skaidri norādīja vairāk nekā pirms simts gadiem, ka saskaņā ar Svētā Korāna un Svētā pravieša Muhameda mācībām (lai miers un Allāha svētība pār viņu), spēka pielietošana ticības jautājumos ir pilnīgi aizliegta. Šajā brošūrā mēs iepazīstināsim Jūs ar dažiem fragmentiem no viņa rakstiem.