Viņa svētība, Hazrat Mirza Masroor Ahmad ir plaši atzīts miera pārstāvis, ar stingru nostāju pret ekstrēmismu, aicina veikt saskaņotas darbības, lai veicinātu mieru, kura pamatā ir absolūts taisnīgums. Šajā bukletā mēs izceļam tikai dažus fragmentus no viņa izteikumiem.

EKSTRĒMISTU DARBĪBAS IR PRETRUNĀ AR ISLĀMA MĀCĪBĀM

“… slepkavība nekādā gadījumā nevar būt attaisnota uz reliģijas pamata un tie, kas cenšas pamatot savas naidpilnas darbības Islāma vārdā, tikai apmelo to vissliktākajā veidā.”

(Paziņojums presei pēc Parīzes uzbrukumiem, 14. novembris 2015)

“Mūsdienās, daudzviet pasaulē pastāv pārliecība vai uztvere, ka Islāms ir ekstrēmisma un spēka pielietošanas reliģija. Ļaujiet man teikt, ka tā ir absolūta nepatiesība un realitāte ir pilnīgi pretēja… Taisnību sakot, ir daži egoistiski musulmaņi, kas kalpo tikai savām personīgajām interesēm. Lai barotu savas ambīcijas un velmes, viņi interpretē Islāma mācības nepareizā veidā un tādejādi radot dažāda veida nepamatotas apsūdzības pret Islāmu. Viņu darbības netaisnīgi aptraipa Islāma šķīsto vārdu.” (Adresēta runa Singapūrā, 􁤎􁤒. septembris 􁤎􁤌􁤍􁤏)

“ Ja persona neseko konkrētām mācībām pareizi, tai pašā laikā apgalvojot, ka ir uz to parakstījusies, tad cilvēks izdara kļūdu, nevis mācība. No vāka līdz vākam, Svētais Korāns māca mīlestību, pieķeršanos, mieru, izlīgumu un pašupurēšanos. Tādejādi, ja kāds proklamē Islāmu kā ekstrēmu, vardarbības un asinskāres pilnu reliģiju, tam nav nekādas saistības ar reālo Islāmu” (Ziņa Pāvestam Benediktam XVI, 26. decembris 2013)

“Šī ir neizmērojama netaisnība un traģēdija, ka naidpilni un atriebīgi akti tiek veikti tā Dieva vārdā, kas ir laipns, labestīgs un visu žēlīgs. Tā Dieva vārdā, kura līdzjūtība ir neizmērojama. Tā pravieša (miers pār viņu) vārdā, kuru Visvarenais Dievs pasludināja par “Žēlīgo pār pasauli”.

Un tiek nepatiesi pamatoti uz Šaria likumiem, kas patiesībā atbalsta mieru un taisnīgumu visiem…” (Preses relīze nosodot Pešavaras skolas slaktiņu, 20. decembris 2014)

ISLĀMS – MIERA RELIĢIJA

“Islāma īstā mācība ir – miers un drošība visiem cilvēkiem. Skatoties uz Korāna un Islāma Pravieša – Svētā Pravieša Muhameda (miers un Allāha svētība pār viņu) dzīvi un raksturu, kļūst skaidrs, ka agrīnie musulmaņi nekad neiniciēja karu vai vardarbību. Musulmaņi piedalījās karos tikai pašaizsardzības nolūkos un viņu vienīgais mērķis bija apstādināt apspiedējus un pārtraukt viņu nežēlastību, bet nekad, izrādot savu pārākumu vai veicinot netaisnīgumu. Viņi nekad nav centušies pārņemt citas zemes vai nācijas, pakļaujot tās sev.” (11. Nacionālais miera simpozijs, Baitul Futuh mošeja, Londona, 8. novembris 2014)

“… Islāma fundamentālā pamata mācība nosaka, ka īsts musulmanis ir persona, kura mēle un roka, neapdraud citus miermīlīgus cilvēkus. Šī ir Svētā Pravieša Muhameda (miers un Allāha svētība pār viņu) dotā musulmaņa definīcija.” (Eiropas parlaments, Brisele, 4. Decembris 2012, skatīt foto augstāk)

EKSTRĒMISMAM NAV VIETAS ISLĀMĀ

“Šodien, ja ISIS vai kāda cita musulmaņu valdības daļa rīkojas pretrunā pret taisnīguma un vienlīdzības principiem, tad viņi dara to, tikai lai īstenotu savas personīgās vai politiskās intereses. Pat ja viņi apgalvo, ka rīcības tika veiktas Islāma vārdā, patiesībā viņu rīcībai nav nekādas saistības ar Islāmu vai Svētā Pravieša (miers un Allāha svētība pār viņu) mācību. …nav gadījuma, kad ir pieļaujams piespiest citu personu pieņemt Islāmu vai jebkuru citu reliģiju… Ticēt vai nē, tā ir cilvēku brīvība. Un tā, kad Svētajam Pravietim (miers un Allāha svētība pār viņu) tika dota atļauja tikai nodot vēstījumu par Islāmu un nekas cits – kā, mūsdienu tā sauktie «Musulmaņu līderi» iet pāri šim noteikumam, domājot ka viņiem ir vairāk varas, tiesību un pilnvaras, nekā Islāma Pravietim?” (11. Nacionālais miera simpozijs, Baitul Futuh mošeja, Londona, 8. novembris 2014)

PASAULES LIELVARU LOMA ISIS APTURĒŠANĀ

“… jebkurš Ahmadi musulmanis vai tiešām jebkurš mieru-mīlošs musulmanis izjūt neticamas sāpes par to, ka viņu šķīstā reliģija tiek aptraipīta un izmantota šajā netaisnīgajā veidā. Kā arī, es gribētu apšaubīt tos cilvēkus, organizācijas un politiķus, kas apgalvo, ka Islāms vardarbīga reliģija, balstot savu viedokli uz ekstrēmistu grupējumu zvērīgām rīcībām. Es gribētu viņiem lūgt apdomāt, kas finansē šos grupējumus, ļaujot tiem ilgstoši pastāvēt, turpinot kara un teroristu darbības? Kā viņi iegūst tik sarežģītus ieročus? Vai viņiem pieder ieroču industrija vai ražotne? Tas ir acīmredzami, ka viņi gūst palīdzību no konkrētiem varas pārstāvjiem. Tas varētu būt tiešs atbalsts no naftas bagātiem musulmaņu štatiem vai tie varētu būt citi varu pārstāvji, kas slepeni sniedz palīdzību…

… Tādejādi, kaut kas ir steidzami jādara, lai apturētu šo grupējumu finansēšanu…

Kāpēc nepastāv vienots, saskaņots darbību plāns, lai izspiestu visas ekstrēmisma formas? Centieni, kas tiek veikti tagad, daudz par mazu, salīdzinot postījumus, ko šie grupējumi radīs… Personīgi, es uzskatu, ka kaujinieku un ekstrēmistu grupas var tikt apturētas daudz īsākā laika sprīdī, ja pasaule ir apņēmusies tos izskaust.” (11. Nacionālais miera simpozijs, Baitul Futuh mošeja, Londona, 8. novembris 2014)