Title: Kā būt Brīvam no Grēka

Number of pages: 48

Author: Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas

Published: 2021

Language: Latvian

ISBN: 978-1-84880-737-2

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

PRIEKŠVĀRDS

Islāmiskais pestīšanas koncepts atšķiras no citām reliģijām un it īpaši no kristietības, jo Islāms noliedz pirmgrēka konceptu un pasludina cilvēku par atbildīgu tikai par saviem grēkiem. Viņam, tādejādi, sevi jāatbrīvo no saviem grēkiem, lai sasniegtu pestīšanu. Šajā rakstā Apsolītais Mesijaas atbild uz tik nozīmīgo jautājumu-kamdēļ cilvēks grēko un kā viņš var būt no grēka brīvs.
Apsolītais Mesijaas raksta, ka cilvēks pēc savas dabas izvairās no tā, ko uzskata par kaitīgu, un ja viņš pieļauj grēku, tas tā ir tikai tamdēļ, ka viņš patiesi netic Dieva un pestīšanas dienas eksistencei. Ja viņam piemistu pārliecība par grēku kā par, piemēram, čūskas indes kaitīgumu, viņš pat nedomātu par dievišķo pavēļu pārkāpšanu.
Apsolītais Mesijaas argumentē arī, ka patiesa reliģija ir jāvērtē pēc tās spējām vest tās sekotājus pie pārliecības par Dieva eksistenci. Svētais autors detalizēti salīdzina Islāmu un citas lielās reliģijas un secina, ka tikai Islāms var vest cilvēku pie perfektas apziņas un, sekojoši, brīvības no grēka.
Pirmais angliskais šī raksta tulkojums tika izdots angliskajā “Reliģiju apskata” The Review of Religions izdevumā 1902. gada janvārī ar virsrakstu “Kā atbrīvoties no Grēka Važām” How to get rid of the Bondage of Sin. Šo tulkojumu sagatavoja Vakalats Tasnīfs (Wakalat Tasneef), Rabvah.