Title: PATIESAIS ISLĀMS

Number of pages: 4

Published: 2021

Language: Latvian

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

 

Kampaņas Patiesais Islāms mērķis ir izglītot un nodrošināt publiku ar patiesu Islāma ziņu, tajā pat laikā nošķirot Patieso Islāmu no ekstrēmisma.

Tas apvieno Musulmaņus ar ne-Musulmaņiem līdzīgos Islāmā tā pareizajā izpratnē, kā mācīja Svētais Pravietis Muhameds (Lai Viņam Miers). Kā arī kampaņa vēlās apvienot kopienas ar sadarbības un darbošanās garu, lai padarītu šo pasauli labāku.

Laikā, kad pasaulē nepārtraukti saasinās konflikts, mums ir jāuzsver princips, ka visām ļaunuma un cietsirdības formām ir jābūt apspiestām un visām labestības un cilvēcības formām – apstiprinātām. Tādējādi ļaunums neizplatīsies tālu, tikmēr tikumība un miers izplatīsies tālu un plaši, lai izrotātu mūsu sabiedrību. Ar šo Kampaņu apvienosimies visi kopā, lai radītu tādus apstākļus, kas garantēs mieru un labklājību ikvienam mūsu sabiedrībā.