Title: Sieviešu Tiesības Islāmā

Number of pages: 8

Published: 2021

Language: Latvian

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

Musulmaņu sieviete nekad nevar teikt, ka sieviešu tiesību organizācijas ir spēlējušas jebkādu lomu, palīdzot viņu atbrīvošanā, viņu neatkarībā un viņu tiesībās. Svētajā Korānā Visuvarenais Allāhs ir devis Musulmaņiem noteiktas mācības un ir iedibinājis dažādu cilvēku iedalījumu un grupējumu tiesības vissīkākajās detaļās. Neviens nevar saistīt šīs mācības ne ar vienu likumu, ne ar vienu valdību un jebkādu likumdevēju. Tāpat arī neviena konstitūcija un neviens cits nekad nav izpratis šo problēmu tā, kā to ir darījis Svētais Korāns un Islāms.