Title: Svētais Pravietis Muhameds (lai Viņam miers un Allāha svētība) Vēstnesis Visai Cilvēcei

Number of pages: 6

Published: 2021

Language: Latvian

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

Kas bija Pravietis Muhameds?

Svētais pravietis Muhameds bija islāma dibinātājs un tieši viņam Allahs atklāja pēdējo reliģiju. Viņš piedzima cildenā ģimenē 570. gadā p.m.ē Meka, Arābijā, Muhameds bija pravieša Ābrahāma pēcnācējs (lai Viņam miers un Allāha svētība). Vārds “Muhameds” burtiskā tulkojumā nozīmē “slavas vērts”