Piezīme:

Šis paziņojums ir publicēts saskaņā ar Ahmadija Musulmaņu Kopienas Vispasaules vadītāja, Viņa Svētības Hazrat Mirza Masrūra Ahmada norādījumiem.

Paziņojums Ahmadija Musulmaņu Kopienas vārdā:

“Pēdējo dienu laikā bezjēdzīgas vardarbības un asinsizliešanas rezultātā ir nogalināti vai ievainoti simtiem izraēliešu un palestīniešu, tostarp sievietes, bērni un vecāki cilvēki. Nevainīgu civiliedzīvotāju nogalināšana vai ievainošana ir tiešs pārkāpums Svētā Islāma Pravieša (lai miers un svētība viņam) mācībai, kurš mācīja, ka pat karadarbības laikā nedrīkst vērsties pret sievieti, bērnu vai vecu cilvēku un nekādā veidā tiem kaitēt. Nedrīkst uzbrukt arī nevienam reliģiskajam līderim vai dievnamam.

Ahmadija Musulmaņu Kopiena izsaka visdziļāko līdzjūtību un lūdzas visiem tiem, kas ir zaudējuši dzīvību vai kā citādi cietuši. Mūsu sirdis ir līdzās viņiem visiem.

Mēs lūdzam un mudinām nekavējoties izbeigt karadarbību un panākt mieru, lai vairs netiktu zaudētas dzīvības. Lai to panāktu, ir nepieciešams, lai saziņas kanāli starp attiecīgajām pusēm un valstīm paliktu atvērti.

Kamēr nav noslēgts pamiers, jebkurai militārai rīcībai ir jānodrošina, lai civiliedzīvotāji neciestu.

Turklāt reģiona Musulmaņu valstīm ir jāapvienojas, lai panāktu mieru un nodrošinātu to nevainīgo palestīniešu tiesību aizsardzību, kuriem nav nekāda sakara ar ekstrēmistiem.

Mēs mudinām Amerikas Savienotās Valstis un citas ietekmīgas valstis atturēties no jebkādām darbībām vai paziņojumiem, kas var vēl vairāk saasināt nestabilo situāciju. Tā vietā tām kopā ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām būtu jādara viss iespējamais, lai steidzami deeskalētu konfliktu un pēc iespējas ātrāk nodrošinātu mieru.

Lai panāktu ilgstošu un noturīgu mieru, ārkārtīgi svarīgs ir taisnīgums un vienlīdzība. Tādēļ visām lielvarām ir jākoncentrējas uz ilgtermiņa un ilgtspējīga miera nodibināšanu, pamatojoties uz taisnīguma un patiesa tiesiskuma principiem.”