Viņa Svētība Mirza Masrūrs Ahmads, Ahmadiju Musulmaņu Kopienas piektais Kalifs

Sekojot šodienas uzbrukumam Nicā un Semjuela Patī slepkavībai 16. oktobrī, Ahmadija Musulmaņu Kopienas vadītājs viņa Svētība Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads nosoda jebkāda veida terorismu un ekstrēmismu un aicina uz sapratni un komunikāciju visu cilvēku un valstu starpā.

Viņa Svētība Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads paziņo:

“Semjula Patī slepkavība un šodienas uzbrukums Nicā ir ārkārtīgi stingri nosodāmi. Šādi smagi uzbrukumi ir pilnīgā pretrunā ar Islāma mācību. Mūsu reliģija nekādos apstākļos nepieļauj terorismu vai ekstrēmismu, un jebkurš, kas apgalvo pretējo rīkojas pretrunā ar Svētā Korāna mācību un pretēji cēlajam Svētajam Islāma Pravietim (lai pār viņu miers un Allāha svētība).

Ahmadija Musulmaņu Kopienas galva, es izsaku visdziļāko līdzjūtību upuru tuviniekiem un visai Francijai. Jābilst, ka tas, ka nosodām šādu naidu un uzbrukumus nav nekas jauns, bet gan tā vienmēr bijusi mūsu nostāja. Ahmadija Musulmaņu Kopienas Dibinātājs (lai miers pār viņu) un viņa Pēcteči vienmēr kategoriski noraidījuši jebkāda veida vardarbību un asinsizliešanu reliģijas vārdā.

Šī briesmīgā rīcība ir vēl vairāk saasinājusi attiecības starp Islāma pasauli un Rietumiem un starp Francijā dzīvojošajiem Musulmaņiem un pārējo sabiedrību. Mēs šo notikumu smagi nožēlojam – šādu notikumu dēļ tiek grauts miers un līdzsvars pasaulē. Mums visiem ir jāapvienojas, lai izskaustu jebkāda veida ekstrēmismu un lai veicinātu savstarpēju sapratni un iecietību. Mēs, Ahmadija Musulmaņu Kopiena, netaupīsim pūles, lai piepildītu mūsu misiju – veicināt labāku izpratni par patieso un miermīlīgo Islāma mācību pasaulē.”

 

SOURCE: Statement by Head of the Ahmadiyya Muslim Community in light of Recent Developments in France – Press & Media Office (pressahmadiyya.com)