Viņa svētība mudināja Ahmadi Musulmaņus veikt pašreformu un informēt pasauli par steidzamu nepieciešamību atteikties no netaisnības un vērsties pie Visvarenā Dieva

Ahmadiju Musulmaņu Kopiena pasaules vadītājs

Jaungada dienā Ahmadija Musulmaņu Kopienas, Piektais Halifa (Kalifs) pasaules galva, Viņa Svētība Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads vērsa uzmanību uz grūtībām, ar kurām pēdējā gada laikā nākas saskarties cilvēcei, un teica, ka cilvēcei ir jāsaprot, ka tas ir brīdinājums no Visvarenā Dieva, lai cilvēce varētu atturēties no netaisnības.

Uzstājoties Mubaraka mošejā Islāmābadā, Tilfords piektdienas sprediķa laikā, kas notika 2021. gada 1. janvārī, Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads sacīja:

“Šodien ir jaunā gada pirmā diena, un tā ir arī pirmā piektdienas lūgšana, un tāpēc mums īpaši jālūdzas, lai šis gads būtu svētīts Ahmadija Musulmaņu kopienai, pasaulei un cilvēcei. Lai mēs izpildītu savus pienākumus un arvien vairāk pievērstos Visvarenajam Dievam, un paaugstinātu savus pielūgsmes standartus. Lai pasaules iedzīvotāji, apzinoties savas radīšanas mērķi, izpilda savas saistības pret Visvareno Allāhu. Lai viņi uzurpētu citu tiesības, lai viņi saskaņā ar Visvarenā Allāha baušļiem izpilda viens otra tiesības. Kad materiālistiski cilvēki to nedara, Visvarenais Dievs savā veidā pievērš viņu uzmanību saviem pienākumiem. Lai mēs un pasaules cilvēki saprastu šo svarīgo lietu un uzlabotu savu dzīvi šajā un nākamajā pasaulē. ”

Pārdomājot par vēl nebijušajām pārmaiņām, kuras pasaule ir piedzīvojusi pēdējā gada laikā, Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads sacīja:

“Pagājušajā gada laikā mēs esam saskārušies ar ārkārtīgi bīstami draudīgu slimību. Neviena pasaules valsts nav brīva no pandēmijas, un tā ir skārusi dažas vairāk nekā citas. Tomēr šķiet, ka lielākā daļa pasaules nevēlas apsvērt iespēju, ka šī pandēmija var būt Visvarenā Allāha zīme par to, kā mums jāpilda savi pienākumi un jābūt atbildīgākiem. Viņi nevēlas uzskatīt, ka Visvarenais Allāhs mēģina mūs pamodināt, vadīt un likt kalpot mūsu saucienam.”

Viņa Svētība sacīja, ka pagājušajā vasarā viņš rakstīja dažādiem pasaules līderiem, lai pievērstu viņu uzmanību Ahmadija Musulmaņu Kopienas Dibinātāja, Apsolītā Mesijas (lai miers pār viņu) dibinātāja brīdinājumam, ka dabas katastrofas un pandēmijas ir pārkāpumu un pieaugošās netaisnības pret cilvēci rezultāts, un citi darbi, kas ir pret Visvarenā Dieva nodomiem.

Viņa svētums sacīja, ka, lai arī daži vadītāji atbildēja uz vēstulēm, paužot vēlmi pēc miera, patiesībā viņi piedāvāja tikai neskaidras un diplomātiskas atbildes, nopietni neņemot vērā vēstulēs ietverto vēstījumu, lai panāktu garīgu un morālu reformāciju. Viņa Svētība sacīja, ka viņi nepieskārās vēstulēs ietvertajam reliģiskajam aspektam, ar ko Viņa Svētība pievērsa uzmanību pienākumu izpildei pret Visvareno Dievu ar nodomu nodibināt mieru.

Komentējot šodienas politiskās vadības, Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads sacīja:

“Tur, kur Covid-19 ietekmē cilvēku veselību, ir arī milzīgs ekonomiskais trieciens. Patiesībā tas padara nabadzīgas daudzas turīgas un varenas tautu daļas. Tālredzīgi cilvēki tam redz tikai vienu risinājumu. Kad viņi būs nonākuši līdz brīdim, kad viņu ekonomika tiks iznīcināta, viņi mēģinās sagrābt citu mazāku valstu bagātību un ekonomiku un mēģinās tos iepīt savos tīklos, un pēc tam ar vienu vai citu attaisnojumu viņi piesavināsies šo bagātību. Lai to panāktu, viņi veidos blokus, un šādas alianses jau tiek kultivētas. Atkal sāksies aukstais karš. Patiesībā tiek teikts, ka tas savā ziņā jau ir sācies, un ir pilnīgi iespējams, ka galu galā karš sāksies, izmantojot ieročus un armijas, kas novedīs pie katastrofas.”

Pārdomājot, kā ir nepieciešama pašreformācija, lai var apriesties ar cieitem, Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads sacīja:

Šis gads būs veiksmīgs visiem tikai tad, ja mēs izpildīsim savu atbildību, informējot cilvēkus un liekot viņiem apzināties savus pienākumus pret Dievu un vienam pret otru. Ir acīmredzams, ka, lai šis viss norimtu, mums vispirms ir jāskatās uz savu stāvokli. Pieņēmuši Apsolīto Mesiju (lai miers pār viņu), mums ir godīgi jāvaicā sev, vai mūsu pašu morālie stāvokļi ir tādi, ka mēs pildām pienākumus, ko apsolām Visvarenajam Dievam? Vai mēs īstenojam cilvēces tiesības tikai Allāha dēļ? Vai arī tas ir tāpēc, ka mums joprojām ir jāreformējas pašiem un jāpastiprina mīlestība, ko jūtam savās sirdīs vienam pret otru?

Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads turpināja:

“Tādējādi katram Ahmadi Musulmanim būtu jāpievērš uzmanība faktam, ka viņam ir garantēta atbildība par liela uzdevuma izpildi, un, lai to izpildītu, viņam vispirms ir jāizveido mīlestības, pieķeršanās un brālības atmosfēra Ahmadi Musulmaņu vidē un pēc tam nes sevi pasaulē zem šī karoga, ko pacēla Svētais Pravietis Muhameds (lai Viņam miers un Allāha svētība), kas ir Visvarenā Allāha Vienotības karogs.”

Dodot padomu Ahmadi Musulmaņiem par apņemšanos panākt morālu reformāciju, Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads sacīja:

“Katram Ahmadi Musulmaņu vīrietim, sievietei, jaunietei, bērnam un vecāka gadagājuma cilvēkam šogad jāapņemas solīt panākt pasaulē garīgu un morālu revolūciju, apzinoties, ka viņiem ir jāizmanto visas savas spējas. Lai Allāhs dod iespēju katram Ahmadi Musulmanim to darīt.”

Piektdienas sprediķa beigās Viņa Svētība runāja par Ahmadi Musulmaņu vajāšanu Alžīrijā un Pakistānā. Viņa Svētība aicināja Ahmadi Musulmaņus lūgt, lai Dievs drīz sauktu pie atbildības nežēlības vainīgos.

Runājot par tiem, kuri izmanto valsts zaimojamos likumus, lai nepatiesi vajātu Ahmadi Musulmaņus Svētā Pravieša Muhameda godības ievērošanas vārdā (lai Viņam miers un Allāha svētība), Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads sacīja:

“Patiesībā šie cilvēki, kas mūs vajā, apmelo tās godājamās personas vārdu, kurai tika piešķirts sauklis “Žēlsirdība visai cilvēcei”. Patiesībā Ahmadi Musulmaņi ir tie, kas upurē savu dzīvi, lai uzturētu Svētā Pravieša Muhameda (lai Viņam miers un Allāha svētība) godu … Tādējādi šie materiālistiskie cilvēki var nodarīt mums netaisnīgi pāri, izmantojot pasaulīgas valdības un bagātību, tomēr viņiem vajadzētu atcerēties ka mēs ticam tam Dievam, kurš ir “izcils aizsargs un izcils palīgs.”

Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads nobeigumā atgādināja par svinību patieso cēloni laikā, kad daudzi svin jauna gada ausmu.

Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads sacīja:

“Patiesas svinības būs tad, kad visa cilvēce cienīs cilvēces vērtības; kad atriebība starp cilvēkiem pārtaps mīlestībā.”

 

Source: https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-speaks-of-long-term-destabalising-consequences-of-covid-19-pandemic/